زمان باقیمانده تا شروع مزایده سراسری شماره 01/3-68
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

2 واحد اپارتمان مسکونی و 2 واحد اداری واقع در اهواز

سوالی دارید؟ کارشناسان پاسخگو شما هستند
×