نوژان صنعت آتی ساز
زمان باقیمانده تا شروع جلسه گشایش پاکت های مزایده
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پخش زنده
قبل
بعدی

املاک موجود در مزایده ۹۹/۷-۵۹


2552
917
3326
2980
2280
3339
3094
3167
3296
2709
1748
3385
2426
3552
2913
2554
3284
2990
2000
2205
1865
3080
3209
2863
3319
3320
3322
3323
1576
1577
1578
1579
572
2997
3295
966
6100
1428
2500
2434

فرآیند شرکت در مزایده


تحویــل پاکــت شرکت در مزایده

تحویــل پاکــت شرکت در مزایده

برگـــزاری جلــسه گشایش پاکت ها

برگـــزاری جلــسه گشایش پاکت ها

بررسی در کمیسیون معاملات

بررسی در کمیسیون معاملات

ابلاغ نتیجه مزایده

ابلاغ نتیجه مزایده