نوژان صنعت آتی ساز
زمان باقی مانده تا شروع مزایده ۹۹/۶-۵۸ - ویژه استان اردبیل (ساختمان اولدوز)
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
قبل
بعدی

لیست املاک ، شناسنامه و تصاویر

زمانبندی بازدید از املاک

پخش زنده جلسه گشایش پاکت ها

ابلاغ نتیجه مزایده

فرآیند شرکت در مزایده


مشاهده آگهی  روزنامه

مشاهده آگهی روزنامه

تکمیل برگه شرکت در مزایده

تکمیل برگه شرکت در مزایده

تحویل پاکت شرکت در مزایده

تحویل پاکت شرکت در مزایده

 برگزاری جلسه گشایش پاکت ها

برگزاری جلسه گشایش پاکت ها

بررسی در کمیسیون معاملات

بررسی در کمیسیون معاملات

ابلاغ نتیجه مزایده

ابلاغ نتیجه مزایده

انعقاد مبایعه نامه

انعقاد مبایعه نامه