زمان باقیمانده تا پایان مزایده 02/5-76
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
  • املاک اردبیل
ردیفکد پروندهنام شهرآدرسپلاک ثبتینوع ملککاربریعرصهاعیانوضعیت ملکقیمت پایه (ريال)شرایط فروش
431791سرعینخیابان شهرداری - روبروی بانک کشاورزی - جنب شهرداری سرعین310/417ساختمان (نیمه ساز)قابلیت اخذ تجاری543/441086تخلیه59,000,000,000ج
442111اردبیلخیابان سعدی - مابین باغمیشه و عالی قاپو - زیرزمین فروشگاه مبل دادرس - کد پستی 56157393845426/16232آپارتمانتجاری 215تخلیه13,975,000,000ج
455098اردبیل خیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه سوم - قطعه 625633/6815آپارتمانخدماتی-175/74تخلیه27,320,000,000ج
465099اردبیل خیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه سوم - قطعه 635633/6816آپارتمانخدماتی-146/58تخلیه23,240,000,000ب
475101اردبیل خیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه سوم - قطعه 655633/6818آپارتمانخدماتی-133/75تخلیه19,340,000,000ب
485106اردبیل خیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه چهارم - قطعه 705633/6823آپارتمانخدماتی-146/58تخلیه22,895,000,000ب
495107اردبیل خیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه چهارم - قطعه 715633/6824آپارتمانخدماتی-126/21تخلیه18,255,000,000ب
505108اردبیلخیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه چهارم - قطعه 725633/6825آپارتمانخدماتی-133/75تخلیه19,207,000,000ب
515115اردبیل خیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه پنجم - قطعه 795633/6832آپارتمانخدماتی-133/75تخلیه20,812,000,000ب
525123اردبیل خیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه هفتم - قطعه 875633/6840آپارتمانخدماتی-123/36تخلیه19,856,000,000ب
535127اردبیلخیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه هفتم - قطعه 915633/6844آپارتمانخدماتی-146/58تخلیه23,240,000,000ب
545129اردبیلخیابان امام - ایستگاه سرعین - ساختمان تجاری و اداری اولدوز - طبقه هفتم - قطعه 935633/6846آپارتمانخدماتی-133/75تخلیه20,143,000,000ب